In thẻ nhựa

IN THẺ NHỰA, THẺ VIP, THẺ THÀNH VIÊN, THẺ HỌC SINH SINH VIÊN