In ấn trên nhựa

IN THẺ NHỰA, THẺ VIP, THẺ THÀNH VIÊN, THẺ HỌC SINH SINH VIÊN

 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  In thẻ ưu đãi khách hàng HTN-0020

  the khach hang-01
  -5%

  In thẻ ưu đãi khách hàng HTN-0020

  • Chất liệu nhựa PVC
  • Dập nổi
  • Dải từ
  • Mã vạch
  • Kích thước: 86 x 54 x 0.76mm (tiêu chuẩn ISO)
  • Phương pháp in 4 màu hai mặt
  • theo chuẩn CMYK.
  • In theo mẫu thiết kế đã thỏa thuận giữa hai bên.
  • 1 thiết kế
  • Báo giá mang tính chất tham khảo, mỗi hạng mục có giá khác nhau.
  10.000  9.500 
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  In thẻ nhân viên số lượng ít HTN-0019

  the nhan vien ngan hang-01

  In thẻ nhân viên số lượng ít HTN-0019

  • Chất liệu nhựa PVC
  • Dập nổi
  • Dải từ
  • Mã vạch
  • Kích thước: 86 x 54 x 0.76mm (tiêu chuẩn ISO)
  • Phương pháp in 4 màu hai mặt
  • theo chuẩn CMYK.
  • In theo mẫu thiết kế đã thỏa thuận giữa hai bên.
  • 1 file thiết kế
  • Báo giá mang tính chất tham khảo, mỗi hạng mục có giá khác nhau.
  • Sl 100 cái trở lại.
  20.000 
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  In thẻ nhân viên HTN-0018

  the nhan vien-01
  -5%

  In thẻ nhân viên HTN-0018

  • Chất liệu nhựa PVC
  • Dập nổi
  • Dải từ
  • Mã vạch
  • Kích thước: 86 x 54 x 0.76mm (tiêu chuẩn ISO)
  • Phương pháp in 4 màu hai mặt
  • theo chuẩn CMYK.
  • In theo mẫu thiết kế đã thỏa thuận giữa hai bên.
  • 1 thiết kế
  • Báo giá mang tính chất tham khảo, mỗi hạng mục có giá khác nhau.
  10.000  9.500 
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  In thẻ thành viên siêu thị HTN-0017

  the sieu thi-01
  -5%

  In thẻ thành viên siêu thị HTN-0017

  • Chất liệu nhựa PVC
  • Dập nổi
  • Dải từ
  • Mã vạch
  • Kích thước: 86 x 54 x 0.76mm (tiêu chuẩn ISO)
  • Phương pháp in 4 màu hai mặt
  • theo chuẩn CMYK.
  • In theo mẫu thiết kế đã thỏa thuận giữa hai bên.
  • 1 thiết kế
  10.000  9.500 
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  In thẻ thành viên code từ HTN-0016

  the tu-01
  -5%

  In thẻ thành viên code từ HTN-0016

  • Chất liệu nhựa PVC
  • Dập nổi
  • Dải từ
  • Mã vạch
  • Kích thước: 86 x 54 x 0.76mm (tiêu chuẩn ISO)
  • Phương pháp in 4 màu hai mặt
  • theo chuẩn CMYK.
  • In theo mẫu thiết kế đã thỏa thuận giữa hai bên.
  • 1 thiết kế
  10.000  9.500 
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  In thẻ nhựa thành viên platinum HTN-0015

  the nhua bach kim-01
  -5%

  In thẻ nhựa thành viên platinum HTN-0015

  • Chất liệu nhựa PVC
  • Dập nổi
  • Dải từ
  • Mã vạch
  • Kích thước: 86 x 54 x 0.76mm (tiêu chuẩn ISO)
  • Phương pháp in 4 màu hai mặt
  • theo chuẩn CMYK.
  • In theo mẫu thiết kế đã thỏa thuận giữa hai bên.
  • 1 thiết kế
  10.000  9.500 
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  In thẻ nhựa cao cấp chuyên nghiệp HTN-0014

  in the nhua-01
  -5%

  In thẻ nhựa cao cấp chuyên nghiệp HTN-0014

  • Chất liệu nhựa PVC
  • Dập nổi
  • Dải từ
  • Mã vạch
  • Kích thước: 86 x 54 x 0.76mm (tiêu chuẩn ISO)
  • Phương pháp in 4 màu hai mặt
  • theo chuẩn CMYK.
  • In theo mẫu thiết kế đã thỏa thuận giữa hai bên.
  • 1 thiết kế
  10.000  9.500 
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  In thẻ vip giá sỉ SL 100- 500 cái TV011

  thevipxe-01
  -18%

  In thẻ vip giá sỉ SL 100- 500 cái TV011

  • Chất liệu PVC
  • Dập nổi
  • Dải từ
  • Mã vạch
  • Kích thước: 86 x 54 x 0.76mm (tiêu chuẩn ISO)
  • Phương pháp in 4 màu hai mặt
  • theo chuẩn CMYK.
  • In theo mẫu thiết kế đã thỏa thuận giữa hai bên.
  • 1 thiết kế
  11.000  9.000 
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  In Thẻ Bảo Hành TN013

  the bao hanh
  -10%

  In Thẻ Bảo Hành TN013

  • Chất liệu PVC
  • Dập nổi
  • Dải từ
  • Mã vạch
  • Kích thước: 86 x 54 x 0.76mm (tiêu chuẩn ISO)
  • Phương pháp in 4 màu hai mặt
  • theo chuẩn CMYK.
  • In theo mẫu thiết kế đã thỏa thuận giữa hai bên.
  • 1 thiết kế chạy code từ
  • In sl ít liên hệ để biết giá.
  • Giá áp dụng sl 10.000 thẻ
  3.000  2.700 
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Sản xuất thẻ thành viên 10.000 cái TTV012

  the-thanh-vien
  -4%

  Sản xuất thẻ thành viên 10.000 cái TTV012

  • Chất liệu PVC
  • Dập nổi
  • Dải từ
  • Mã vạch
  • Kích thước: 86 x 54 x 0.76mm (tiêu chuẩn ISO)
  • Phương pháp in 4 màu hai mặt
  • theo chuẩn CMYK.
  • In theo mẫu thiết kế đã thỏa thuận giữa hai bên.
  • 1 thiết kế chạy code từ
  • In sl ít liên hệ để biết giá.
  2.700  2.600 
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  In thẻ giữ xe code từ 10.000 cái TNGX011

  the giu xe
  -2%

  In thẻ giữ xe code từ 10.000 cái TNGX011

  • Chất liệu PVC
  • Dập nổi
  • Dải từ
  • Mã vạch
  • Kích thước: 86 x 54 x 0.76mm (tiêu chuẩn ISO)
  • Phương pháp in 4 màu hai mặt
  • theo chuẩn CMYK.
  • In theo mẫu thiết kế đã thỏa thuận giữa hai bên.
  • 1 thiết kế chạy code từ cho xe
  2.700  2.650 
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  In thẻ sinh viên 10.000 cái TVSV010

  the hoc sinh
  -4%

  In thẻ sinh viên 10.000 cái TVSV010

  • Chất liệu PVC
  • Dập nổi
  • Dải từ
  • Mã vạch
  • Kích thước: 86 x 54 x 0.76mm (tiêu chuẩn ISO)
  • Phương pháp in 4 màu hai mặt
  • theo chuẩn CMYK.
  • In theo mẫu thiết kế đã thỏa thuận giữa hai bên.
  • 1 thiết kế chạy mã sinh viên, hình sinh viên….
  2.700  2.600 
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Thẻ vip số lượng ít 100 thẻ TV00010

  THE VIP SO LUONG IT
  -55%

  Thẻ vip số lượng ít 100 thẻ TV00010

  • Chất liệu PVC
  • Dập nổi
  • Dải từ
  • Mã vạch
  • Kích thước: 86 x 54 x 0.76mm (tiêu chuẩn ISO)
  • Phương pháp in 4 màu hai mặt
  • theo chuẩn CMYK.
  • In theo mẫu thiết kế đã thỏa thuận giữa hai bên.
   • 1 thiết kế
  20.000  9.100 
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Thẻ vip giá sỉ SL 2.000 -3000 cái TV007

  the vip sieu dep
  -13%

  Thẻ vip giá sỉ SL 2.000 -3000 cái TV007

  • Chất liệu PVC
  • Dập nổi
  • Dải từ
  • Mã vạch
  • Kích thước: 86 x 54 x 0.76mm (tiêu chuẩn ISO)
  • Phương pháp in 4 màu hai mặt
  • theo chuẩn CMYK.
  • In theo mẫu thiết kế đã thỏa thuận giữa hai bên.
  • 1 thiết kế
  7.500  6.500 
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  In thẻ vip giá sỉ SL 1.000 cái TV006

  vip card gia sỉ
  -6%

  In thẻ vip giá sỉ SL 1.000 cái TV006

  • Chất liệu PVC
  • Dập nổi
  • Dải từ
  • Mã vạch
  • Kích thước: 86 x 54 x 0.76mm (tiêu chuẩn ISO)
  • Phương pháp in 4 màu hai mặt
  • theo chuẩn CMYK.
  • In theo mẫu thiết kế đã thỏa thuận giữa hai bên.
  • 1 thiết kế
  8.000  7.500 
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  In thẻ vip giá sỉ SL 100- 500 cái TV005

  vip card loyaty
  -18%

  In thẻ vip giá sỉ SL 100- 500 cái TV005

  • Chất liệu PVC
  • Dập nổi
  • Dải từ
  • Mã vạch
  • Kích thước: 86 x 54 x 0.76mm (tiêu chuẩn ISO)
  • Phương pháp in 4 màu hai mặt
  • theo chuẩn CMYK.
  • In theo mẫu thiết kế đã thỏa thuận giữa hai bên.
  • 1 thiết kế
  11.000  9.000 
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  In thẻ vip giá sỉ SL 5000 cái TV004

  vip card gia re
  -1%

  In thẻ vip giá sỉ SL 5000 cái TV004

  • Chất liệu PVC
  • Dập nổi
  • Dải từ
  • Mã vạch
  • Kích thước: 86 x 54 x 0.76mm (tiêu chuẩn ISO)
  • Phương pháp in 4 màu hai mặt
  • theo chuẩn CMYK.
  • In theo mẫu thiết kế đã thỏa thuận giữa hai bên.
  • 1 thiết kế
  4.700  4.650 
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  In thẻ vip giá sỉ SL 800 cái TV003

  vip card gia re
  -11%

  In thẻ vip giá sỉ SL 800 cái TV003

  • Chất liệu PVC
  • Dập nổi
  • Dải từ
  • Mã vạch
  • Kích thước: 86 x 54 x 0.76mm (tiêu chuẩn ISO)
  • Phương pháp in 4 màu hai mặt
  • theo chuẩn CMYK.
  • In theo mẫu thiết kế đã thỏa thuận giữa hai bên.
  • 1 thiết kế
  9.000  8.000 
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  In thẻ vip cao cấp SL 7000-9000 cái TV002

  the vip
  -3%

  In thẻ vip cao cấp SL 7000-9000 cái TV002

  • Chất liệu PVC
  • Dập nổi
  • Dải từ
  • Mã vạch
  • Kích thước: 86 x 54 x 0.76mm (tiêu chuẩn ISO)
  • Phương pháp in 4 màu hai mặt
  • theo chuẩn CMYK.
  • In theo mẫu thiết kế đã thỏa thuận giữa hai bên.
   • 1 thiết kế
  3.600  3.500 
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  In thẻ vip giá rẻ SL 10.000 cái TV001

  the vip card
  -2%

  In thẻ vip giá rẻ SL 10.000 cái TV001

  • Chất liệu PVC
  • Dập nổi
  • Dải từ
  • Mã vạch
  • Kích thước: 86 x 54 x 0.76mm (tiêu chuẩn ISO)
  • Phương pháp in 4 màu hai mặt
  • theo chuẩn CMYK.
  • In theo mẫu thiết kế đã thỏa thuận giữa hai bên.
   • 1 thiết kế
  2.700  2.650 
Call Now ButtonAnh Thắm