In biểu mẫu

LOẠI GIẤY QUY CÁCH BIỂU MẪU SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ
Giấy Fort – A5 (20 x 14 cm) 50 33.000
– Fort 70 100 25.000
– In 1 màu, 1 mặt 200 21.000
– Cấn răng cưa, đóng thành phẩm (100 tờ/cuốn) 500 19.000
– A4 (20 x 30 cm) 30 54.000
– Fort 70 50 49.000
– In 1 màu, 1 mặt 100 48.000
– Cấn răng cưa, đóng thành phẩm (100 tờ/cuốn) 200 39.000
Giấy Carboless 2 Liên – A5 (20 x 14 cm) 20 39.000
– Carboless 2 liên 30 38.000
– In 1 màu, 1 mặt 50 25.000
– Cấn răng cưa, đóng thành phẩm (100 tờ/cuốn) 100 22.000
200 24.000
300 21.000
– A4 (20 x 30 cm) 20 59.000
– Carboless 2 liên 50 54.000
– In 1 màu, 1 mặt 100 52.000
– Cấn răng cưa, đóng thành phẩm (100 tờ/cuốn) >200 42.000
Giấy Carboless 3 Liên – A5 (20 x 14 cm) 10 50.000
– Carboless 3 liên 20 49.000
– In 1 màu, 1 mặt 30 48.000
– Cấn răng cưa, đóng thành phẩm (150 tờ/cuốn) 50 44.000
100 38.000
500 29.000
– A4 (20 x 30 cm) 50 67.000
– Carboless 3 liên
– In 1 màu, 1 mặt 100 64.000
– Cấn răng cưa, đóng thành phẩm (150 tờ/cuốn)
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  In phiếu ăn sáng nhà hàng PAS001

  -4%

  In phiếu ăn sáng nhà hàng PAS001

  • Kích thước : 5.4×9
  • Chất liệu : Giấy for80
  • Hình thức răng cưa, số nhảy
  • Đóng cuốn 100  phiếu /1 cuốn
  • Số lượng 2500 cuốn trở lên, số lượng khác liên hệ để báo giá
  4.500  4.300 
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  In phiếu chi A5 độc quyền PC010

  -5%

  In phiếu chi A5 độc quyền PC010

  • A5 (20 x 14 cm)
  • Fort 70
  • In 1 màu, 1 mặt
  • Cấn răng cưa, đóng thành phẩm (100 tờ/cuốn)
  • Bảng giá trên chưa bao gồm chi phí đóng số nhảy,
  • Trường hợp đóng số nhảy + 3.000đ/ cuốn
  20.000  19.000 
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  In phiếu chi A4 độc quyền PC009

  In phiếu chi A4 độc quyền PC009

  •  A4 (20 x 30 cm)
  • Fort 70
  • In 1 màu, 1 mặt
  • Cấn răng cưa, đóng thành phẩm (100 tờ/cuốn)
  • Bảng giá trên chưa bao gồm chi phí đóng số nhảy,
  • Trường hợp đóng số nhảy + 3.000đ/ cuốn
  39.000 
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  In phiếu thu A4 PT007

  In phiếu thu A4 PT007

  •  A4 (20 x 30 cm)
  • Fort 70
  • In 1 màu, 1 mặt
  • Cấn răng cưa, đóng thành phẩm (100 tờ/cuốn)
  • Bảng giá trên chưa bao gồm chi phí đóng số nhảy,
  • Trường hợp đóng số nhảy + 3.000đ/ cuốn
  39.000 
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  In phiếu thu A5 PT006

  -5%

  In phiếu thu A5 PT006

  • A5 (20 x 14 cm)
  • Fort 70
  • In 1 màu, 1 mặt
  • Cấn răng cưa, đóng thành phẩm (100 tờ/cuốn)
  • Bảng giá trên chưa bao gồm chi phí đóng số nhảy,
  • Trường hợp đóng số nhảy + 3.000đ/ cuốn
  20.000  19.000 
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  In phiếu xuất kho A4 PXK004

  -3%

  In phiếu xuất kho A4 PXK004

  •  A4 (20 x 30 cm)
  • Fort 70
  • In 1 màu, 1 mặt
  • Cấn răng cưa, đóng thành phẩm (100 tờ/cuốn)
  • Bảng giá trên chưa bao gồm chi phí đóng số nhảy,
  • Trường hợp đóng số nhảy + 3.000đ/ cuốn
  40.000  39.000 
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  In phiếu xuất kho A5 PXK003

  -5%

  In phiếu xuất kho A5 PXK003

  • A5 (20 x 14 cm)
  • Fort 70
  • In 1 màu, 1 mặt
  • Cấn răng cưa, đóng thành phẩm (100 tờ/cuốn)
  • Bảng giá trên chưa bao gồm chi phí đóng số nhảy,
  • Trường hợp đóng số nhảy + 3.000đ/ cuốn
  20.000  19.000 
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  In phiếu giao hàng A4 PGH002

  -3%

  In phiếu giao hàng A4 PGH002

  •  A4 (20 x 30 cm)
  • Fort 70
  • In 1 màu, 1 mặt
  • Cấn răng cưa, đóng thành phẩm (100 tờ/cuốn)
  • Bảng giá trên chưa bao gồm chi phí đóng số nhảy,
  • Trường hợp đóng số nhảy + 3.000đ/ cuốn
  40.000  39.000 
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  In phiếu giao hàng A5 PGH001

  -5%

  In phiếu giao hàng A5 PGH001

  • A5 (20 x 14 cm)
  • Fort 70
  • In 1 màu, 1 mặt
  • Cấn răng cưa, đóng thành phẩm (100 tờ/cuốn)
  • Bảng giá trên chưa bao gồm chi phí đóng số nhảy,
  • Trường hợp đóng số nhảy + 3.000đ/ cuốn
  20.000  19.000 
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  In phiếu bảo hành NOW-006

  in phieu bao hanh

  In phiếu bảo hành NOW-006

  • Số lượng tối thiểu : 500 cái
  • Chất liệu C300 không cán màng
  • Kích thước 10.8x18cm
  • Thời gian in 1-2 ngày
  • Số lượng nhiều giá thay đổi rẻ hơn.
  600 
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  In giấy khen nhanh lấy liền NOWGK001

  Bán

  In giấy khen nhanh lấy liền NOWGK001

  • Đơn giá 1 -10 tờ giá 5k/1 tờ
  • Chất liệu : Giấy For 100, 120, 180
  • Kích thước A4
  • Thời gian, in ít lấy liề, in số nhiều 1-2 ngày
  • Đơn giá chưa bao gồm VAT
  380  379 
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  In giấy chứng nhận thành tích CNTT001

  -48%

  In giấy chứng nhận thành tích CNTT001

  • Chất liệu : giấy for 180
  • Cán màng mờ hoặc bóng
  • Kích thước A4
  • Thời gian 1 ngày
  • Quý khách có thể in bằng giấy for 180 nếu in giấy khen
  • Báo giá số lượng lớn nếu quý khách in giấy khen
  4.000  2.100 
Call Now ButtonTư Vấn Nhanh