In ấn - Gia Công

 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Đồng phục bảo hộ lao động 06

  Đồng phục bảo hộ lao động 06

  • Chất liệu: Vải Kaki.
  • Logo: Thêu 2 vị trí
  • In nhiệt 2 vị trí.
  • Số lượng :
  • 30 cái  – Giá 130.000 vnđ
  • 100 cái – Giá 120.000 vnđ
  • 200-500 cái – Giá 110.000 vnđ
  • >500 cái : Liên hệ.
  • Thời gian sản xuất : 12-15 ngày
  • Đóng gói thành phẩm- Giao hàng miễn phí
  • Giá chưa bao gồm VAT
  • Khách hàng có thể đến trực tiếp kiểm tra chất vải hoặc NVKD sẽ đến để tư vấn
  160.000 
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Đồng phục bảo hộ lao động 05

  Đồng phục bảo hộ lao động 05

  • Chất liệu: Vải Kaki.
  • Logo: Thêu 2 vị trí
  • In nhiệt 2 vị trí.
  • Số lượng :
  • 30 cái  – Giá 130.000 vnđ
  • 100 cái – Giá 120.000 vnđ
  • 200-500 cái – Giá 110.000 vnđ
  • >500 cái : Liên hệ.
  • Thời gian sản xuất : 12-15 ngày
  • Đóng gói thành phẩm- Giao hàng miễn phí
  • Giá chưa bao gồm VAT
  • Khách hàng có thể đến trực tiếp kiểm tra chất vải hoặc NVKD sẽ đến để tư vấn
  160.000 
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Đồng phục bảo hộ lao động 04

  Đồng phục bảo hộ lao động 04

  • Chất liệu: Vải Kaki.
  • Logo: Thêu 2 vị trí
  • In nhiệt 2 vị trí.
  • Số lượng :
  • 30 cái  – Giá 130.000 vnđ
  • 100 cái – Giá 120.000 vnđ
  • 200-500 cái – Giá 110.000 vnđ
  • >500 cái : Liên hệ.
  • Thời gian sản xuất : 12-15 ngày
  • Đóng gói thành phẩm- Giao hàng miễn phí
  • Giá chưa bao gồm VAT
  • Khách hàng có thể đến trực tiếp kiểm tra chất vải hoặc NVKD sẽ đến để tư vấn
  160.000 
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Đồng phục bảo hộ lao động 03

  Đồng phục bảo hộ lao động 03

  • Chất liệu: Vải Kaki.
  • Logo: Thêu 2 vị trí
  • In nhiệt 2 vị trí.
  • Số lượng :
  • 30 cái  – Giá 130.000 vnđ
  • 100 cái – Giá 120.000 vnđ
  • 200-500 cái – Giá 110.000 vnđ
  • >500 cái : Liên hệ.
  • Thời gian sản xuất : 12-15 ngày
  • Đóng gói thành phẩm- Giao hàng miễn phí
  • Giá chưa bao gồm VAT
  • Khách hàng có thể đến trực tiếp kiểm tra chất vải hoặc NVKD sẽ đến để tư vấn
  160.000 
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Đồng phục bảo hộ lao động 02

  Đồng phục bảo hộ lao động 02

  • Chất liệu: Vải Kaki.
  • Logo: Thêu 2 vị trí
  • In nhiệt 2 vị trí.
  • Số lượng :
  • 30 cái  – Giá 130.000 vnđ
  • 100 cái – Giá 120.000 vnđ
  • 200-500 cái – Giá 110.000 vnđ
  • >500 cái : Liên hệ.
  • Thời gian sản xuất : 12-15 ngày
  • Đóng gói thành phẩm- Giao hàng miễn phí
  • Giá chưa bao gồm VAT
  • Khách hàng có thể đến trực tiếp kiểm tra chất vải hoặc NVKD sẽ đến để tư vấn
  160.000 
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Đồng phục bảo hộ lao động 01

  Đồng phục bảo hộ lao động 01

  • Chất liệu: Vải Kaki.
  • Logo: Thêu 2 vị trí
  • In nhiệt 2 vị trí.
  • Số lượng :
  • 30 cái  – Giá 130.000 vnđ
  • 100 cái – Giá 120.000 vnđ
  • 200-500 cái – Giá 110.000 vnđ
  • >500 cái : Liên hệ.
  • Thời gian sản xuất : 12-15 ngày
  • Đóng gói thành phẩm- Giao hàng miễn phí
  • Giá chưa bao gồm VAT
  • Khách hàng có thể đến trực tiếp kiểm tra chất vải hoặc NVKD sẽ đến để tư vấn
  160.000 
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Đồng phục spa 02

  Đồng phục spa 02

  • Chất liệu: Vải Kate fore.
  • Logo: Thêu 2 vị trí
  • In nhiệt 2 vị trí.
  • Số lượng :
  • 30 cái  – Giá 130.000 vnđ
  • 100 cái – Giá 120.000 vnđ
  • 200-500 cái – Giá 110.000 vnđ
  • >500 cái : Liên hệ.
  • Thời gian sản xuất : 12-15 ngày
  • Đóng gói thành phẩm- Giao hàng miễn phí
  • Giá chưa bao gồm VAT
  • Khách hàng có thể đến trực tiếp kiểm tra chất vải hoặc NVKD sẽ đến để tư vấn
  160.000 
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Đồng phục spa 01

  Đồng phục spa 01

  • Chất liệu: Vải Kate fore.
  • Logo: Thêu 2 vị trí
  • In nhiệt 2 vị trí.
  • Số lượng :
  • 30 cái  – Giá 130.000 vnđ
  • 100 cái – Giá 120.000 vnđ
  • 200-500 cái – Giá 110.000 vnđ
  • >500 cái : Liên hệ.
  • Thời gian sản xuất : 12-15 ngày
  • Đóng gói thành phẩm- Giao hàng miễn phí
  • Giá chưa bao gồm VAT
  • Khách hàng có thể đến trực tiếp kiểm tra chất vải hoặc NVKD sẽ đến để tư vấn
  160.000 
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Áo đồng phục y tế 03

  Áo đồng phục y tế 03

  • Chất liệu: Vải Kate fore.
  • Logo: In hoặc Thêu 1 vị trí
  • Số lượng :
  • 30 cái  – Giá 240.000 vnđ
  • 100 cái – Giá 230.000 vnđ
  • 200-500 cái – Giá 210.000 vnđ
  • >500 cái : Liên hệ.
  • Thời gian sản xuất : 12-15 ngày
  • Đóng gói thành phẩm- Giao hàng miễn phí
  • Giá chưa bao gồm VAT
  • Khách hàng có thể đến trực tiếp kiểm tra chất vải hoặc NVKD sẽ đến để tư vấn
  210.000 
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Bộ đồng phục y tế 02

  Bộ đồng phục y tế 02

  • Chất liệu: Vải Kate fore.
  • Logo: In hoặc Thêu 1 vị trí
  • Số lượng :
  • 30 cái  – Giá 290.000 vnđ
  • 100 cái – Giá 280.000 vnđ
  • 200-500 cái – Giá 270.000 vnđ
  • >500 cái : Liên hệ.
  • Thời gian sản xuất : 12-15 ngày
  • Đóng gói thành phẩm- Giao hàng miễn phí
  • Giá chưa bao gồm VAT
  • Khách hàng có thể đến trực tiếp kiểm tra chất vải hoặc NVKD sẽ đến để tư vấn
  250.000 
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Bộ đồng phục y tế 01

  Bộ đồng phục y tế 01

  • Chất liệu: Vải Kate fore.
  • Logo: In hoặc Thêu 1 vị trí
  • Số lượng :
  • 30 cái  – Giá 290.000 vnđ
  • 100 cái – Giá 280.000 vnđ
  • 200-500 cái – Giá 270.000 vnđ
  • >500 cái : Liên hệ.
  • Thời gian sản xuất : 12-15 ngày
  • Đóng gói thành phẩm- Giao hàng miễn phí
  • Giá chưa bao gồm VAT
  • Khách hàng có thể đến trực tiếp kiểm tra chất vải hoặc NVKD sẽ đến để tư vấn
  250.000 
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Đồng phục áo sơ mi công sở Kate Silk 04

  Đồng phục áo sơ mi công sở Kate Silk 04

  • Chất liệu:Kate Silk .(Khách hàng có thể chọn các chất liệu khác đồng giá như :Kate Việt Nam, Kate Hàn Quốc)
  • Logo: Giá đã bao gôm in/thêu 1 vị trí trước ngực
  • Số lượng :
  • 30 -50 cái  – Giá 220.000 vnđ
  • 60 -100 cái – Giá 195.000 vnđ
  • 110-300 cái – Giá 175.000 vnđ
  • 300-500 cái – Giá 165.000 vnđ
  • 300-500 cái :– Giá 160.000 vnđ.
  • > 500 cái : Liên hệ để được giá tốt
  • Thời gian sản xuất : 12-15 ngày
  • Đóng gói thành phẩm- Giao hàng miễn phí
  • Giá chưa bao gồm VAT
  • Khách hàng có thể đến trực tiếp kiểm tra chất vải hoặc NVKD sẽ đến để tư vấn
  160.000 
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Đồng phục áo sơ mi công sở Kate Ford 03

  Đồng phục áo sơ mi công sở Kate Ford 03

  • Chất liệu:Kate Ford .(Khách hàng có thể chọn các chất liệu khác đồng giá như :Kate Mỹ, Sâm Rây)
  • Logo: Giá đã bao gôm in/thêu 1 vị trí trước ngực
  • Số lượng :
  • 30 -50 cái  – Giá 250.000 vnđ
  • 60 -100 cái – Giá 230.000 vnđ
  • 110-300 cái – Giá 210.000 vnđ
  • 300-500 cái – Giá 190.000 vnđ
  • 300-500 cái :– Giá 185.000 vnđ.
  • > 500 cái : Liên hệ để được giá tốt
  • Thời gian sản xuất : 12-15 ngày
  • Đóng gói thành phẩm- Giao hàng miễn phí
  • Giá chưa bao gồm VAT
  • Khách hàng có thể đến trực tiếp kiểm tra chất vải hoặc NVKD sẽ đến để tư vấn
  185.000 
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Đồng phục áo sơ mi công sở Sâm Rây 02

  Đồng phục áo sơ mi công sở Sâm Rây 02

  • Chất liệu: Sâm Rây .(Khách hàng có thể chọn các chất liệu khác đồng giá như :Kate Mỹ, Kate Ford)
  • Logo: Giá đã bao gôm in/thêu 1 vị trí trước ngực
  • Số lượng :
  • 30 -50 cái  – Giá 250.000 vnđ
  • 60 -100 cái – Giá 230.000 vnđ
  • 110-300 cái – Giá 210.000 vnđ
  • 300-500 cái – Giá 190.000 vnđ
  • 300-500 cái :– Giá 185.000 vnđ.
  • > 500 cái : Liên hệ để được giá tốt
  • Thời gian sản xuất : 12-15 ngày
  • Đóng gói thành phẩm- Giao hàng miễn phí
  • Giá chưa bao gồm VAT
  • Khách hàng có thể đến trực tiếp kiểm tra chất vải hoặc NVKD sẽ đến để tư vấn
  185.000 
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Đồng phục áo sơ mi công sở Kate Mỹ 01

  Đồng phục áo sơ mi công sở Kate Mỹ 01

  • Chất liệu: Kate Mỹ.(Khách hàng có thể chọn các chất liệu khác đồng giá như :Sâm Rây, Kate Ford )
  • Logo: Giá đã bao gôm in/thêu 1 vị trí trước ngực
  • Số lượng :
  • 30 -50 cái  – Giá 250.000 vnđ
  • 60 -100 cái – Giá 230.000 vnđ
  • 110-300 cái – Giá 210.000 vnđ
  • 300-500 cái – Giá 190.000 vnđ
  • 300-500 cái :– Giá 185.000 vnđ.
  • > 500 cái : Liên hệ để được giá tốt
  • Thời gian sản xuất : 12-15 ngày
  • Đóng gói thành phẩm- Giao hàng miễn phí
  • Giá chưa bao gồm VAT
  • Khách hàng có thể đến trực tiếp kiểm tra chất vải hoặc NVKD sẽ đến để tư vấn
  185.000 
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  In may áo thun đồng phục IEC003

  In may áo thun đồng phục IEC003

  • Chất liệu: Vải cá sấu 100% cotton
  • Quy cách: Áo Thun đồng phục của ETS được sử dụng chất liệuVải cá sấu100% cotton. Thích hợp ngồi văn phòng hoặc đi ngoài trời đều rất mát,Thun co giãn tốt nhưng Form áo đứng và không nhăn nhúm.
  • Màu sắc : Áo vàng, phối bo cổ và tay màu xanh bích .Cổ 2 khuy nút.
  • Logo: Thêu 1 vị trí trước ngực ( 1 vị trí )
  • Số lượng :
  • 30-50 cái   – Giá 150.000 vnđ
  • 60-100 cái – Giá 140.000 vnđ
  • 100-300 cái – Giá 130.000 vnđ
  • 300-500 cái – Giá 115.000 vnđ
  • Thời gian sản xuất : 12-15 ngày
  • Đóng gói thành phẩm- Giao hàng miễn phí
  • Giá chưa bao gồm VAT
  • Khách hàng có thể đến trực tiếp kiểm tra chất vải hoặc NVKD sẽ đến để tư vấn
  115.000 
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  In may áo thun đồng phục VTB005

  In may áo thun đồng phục VTB005

  • Chất liệu: Vải cá sấu 65/35 .
  • Quy cách: Áo Thun đồng phục của Viettinbank được sử dụng chất liệuVải cá sấu 65/35. Thích hợp ngồi văn phòng hoặc đi ngoài trời đều rất mát, Form áo đứng không nhăn nhúm.
  • Màu sắc : Áo trắng sữa phối bo cổ và tay xanh Ya 1 sọc .Cổ 2 khuy nút.
  • Logo: In lụa trước ngực ( 1 vị trí )
  • Số lượng :
  • 30-50 cái   – Giá 130.000 vnđ
  • 60-100 cái – Giá 120.000 vnđ
  • 100-300 cái – Giá 105.000 vnđ
  • 300-500 cái – Giá 95.000 vnđ
  • Thời gian sản xuất : 12-15 ngày
  • Đóng gói thành phẩm- Giao hàng miễn phí
  • Giá chưa bao gồm VAT
  • Khách hàng có thể đến trực tiếp kiểm tra chất vải hoặc NVKD sẽ đến để tư vấn
  95.000 
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  In may áo thun đồng phục VCB002

  In may áo thun đồng phục VCB002

  • Chất liệu: Vải cá sấu 65/35 .
  • Quy cách: Áo Thun đồng phục của Vietcombank được sử dụng chất liệu thun Poly Thái. Ưu điểm mặc rất mát và nhẹ, Form áo đứng không nhăn nhúm.
  • Màu sắc : Áo trắng sữa phối bo cổ và tay xanh lá cây .Cổ 2 khuy nút.
  • Logo: In decan trước ngực và sau lưng ( 2 vị trí )
  • Số lượng :
  • 30-50 cái   – Giá 120.000 vnđ
  • 60-100 cái – Giá 110.000 vnđ
  • 100-300 cái – Giá 105.000 vnđ
  • 300-500 cái – Giá 85.000 vnđ
  • Thời gian sản xuất : 12-15 ngày
  • Đóng gói thành phẩm- Giao hàng miễn phí
  • Giá chưa bao gồm VAT
  • Khách hàng có thể đến trực tiếp kiểm tra chất vải hoặc NVKD sẽ đến để tư vấn
  85.000 
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Khắc dấu chữ ký KD008

  khac dau chu ky-01

  Khắc dấu chữ ký KD008

  • Dấu Shiny S842 38mm x 14mm chữ ký xanh, đỏ, đen
  • Gửi file qua email
  • Gửi kèm với form đăng ký theo qui định  : Mẫu đặt dấu chữ ký
  125.000 
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Khắc dấu dập nỗi KD007

  dau am duong-01
  -10%

  Khắc dấu dập nỗi KD007

  • – Kích thước tối đa: dưới 40mm,
  • – 2 mặt dấu đồng âm dương,
  • – Dùng cho giấy vừa và mỏng,
  • – Dập nỗi logo, huy hiệu trên giấy, card…
  1.500.000  1.350.000 
Yêu cầu tư vấn